søndag 23. november 2008

Seiglivet


En tegning av en figur jeg kommer til å bruke i en senere historie.